• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

 

 

 

Kinderfysiotherapie


Een kinderfysiotherapeut heeft na de algemene opleiding voor fysiotherapie nog een 3-jarige masteropleiding gedaan om zich te specialiseren in kinderen van 0-18 jaar.


Een kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandeld kinderen vaak spelenderwijs. Daarnaast wordt er regelmatig voorlichting en advies aan ouders gegeven en er is zo nodig overleg met (Consultatiebureau)artsen en leerkrachten.


We kunnen de leeftijden indelen in een aantal categorieën met daarbij de meest voorkomende klachten.


Baby / dreumes: voorkeurshouding, afplatting van het hoofdje (plagiocephalie), huilbaby, vertraagde motorische ontwikkeling. Bij deze doelgroep behandelen wij altijd aan huis.


Peuter / kleuters: kinderen die laat zijn met loslopen (>18 maanden is vertraagd), tenenlopers, moeite met taken zoals knippen, plakken of tekenen. Angsten tijdens het spelen, zoals bijvoorbeeld met klimmen en klauteren.


Kinderen in de schoolleeftijd / pubers: sportblessures, achterstanden in de grove motoriek, fijn motorische (schrijf)problemen, houdingsproblemen.


Uiteraard zijn er nog veel meer indicaties en mogelijkheden, u mag altijd even bellen of mailen om te overleggen

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Contact

Emmaweg 20-22
3603 AM Maarssen

0346 570691

Openingstijden

MA t/m VR: 08:00 tot 18.00